ال‍ذخ‍ی‍رة
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌، ق‌۶۸۴ - ۶۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ذخ‍ی‍رة/ ل‍ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ ال‍ق‍راف‍ی‌ ب‍ه‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍د ح‍ج‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، - ۱۳۷۴.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Ad - dahira‬.
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ م‍ال‍ک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۷۸/۶‏‫‭/‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۱۲۰۱
 
   آدرس ثابت  ال‍ذخ‍ی‍رة
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۵۸ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۸
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۵۹ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۹
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۶۰ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۰
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۶۱ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۱
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۶۲ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۲
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۳۴۶۳ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۳
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۳۲ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۳۷ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۳۸ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۴
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۳۹ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۵
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۴۱ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۴
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۴۴ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۷
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۵۷ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۲
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۶۵۰۵۹ ‬
‪ ‭BP۱۷۸/۶ /‮الف‬۳ذ۳ ۱۳۷۴‬ ‬
۳
۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh