ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۸۶؟ - ق‌۸۷۵
‏عنوان قراردادی : [ال‍ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍خ‍ل‍وف‌ اب‍ی‌ زی‍ر ال‍ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ال‍م‍ال‍ک‍ی‌؛ ح‍ق‍ق‌ اص‍ول‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ارب‍ع‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‍ه‌ و ح‍ق‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و خ‍رج‌ اح‍ادی‍ث‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍وض‌، ع‍ادل‌ اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍م‍وج‍ود؛ و ث‍ارن‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ اب‍و س‍ن‍ه‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : داراح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ، ۱۹۹۷م‌. = ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ج‌۵
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏شناسه افزوده : م‍ع‍وض‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ، م‍ح‍ق‍ق‌ ، ‎Muawwad, Ali Muhammad‬
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍م‍وج‍ود، ع‍ادل‌ اح‍م‍د ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : اب‍و س‍ن‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۶‏‫‬‭/ث۷ج۹ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۳۹۳۴
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۴۲۱۳ ‬
‪ ۲۸۱۰۵۳ ‬
۲
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۲۵۴ ‬
‪ ۲۸۱۰۶۲ ‬
۱
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۲۵۷ ‬
‪ ۲۸۱۰۷۷ ‬
۴
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۲۵۸ ‬
‪ ۲۸۱۰۷۸ ‬
۳
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۲۵۹ ‬
‪ ۲۸۱۰۵۸ ‬
۵
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh