دی‍وان‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ق‌۴۰۶ - ۳۵۹
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌/ ش‍رح‌ ی‍وس‍ف‌ ش‍ک‍ری‌ ف‍رح‍ات‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ج‍ی‍ل‌ ، ۱۹۹۵م‌. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲ج‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏شناسه افزوده : ف‍رح‍ات‌، ی‍وس‍ف‌ ش‍ک‍ری‌ ، ‎Farhat, Yusuf Shukri‬
‏رده بندی کنگره : PJA۳۹۴۷‭/د۹ ۱۳۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۳۲۵۵
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۱۰۱۵۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۲۲۴ ‬
۱
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۲۵۶ ‬
‪ ۲۸۱۰۶۷ ‬
۲
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh