ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ی‌‌ال‍س‍ع‍ود: ال‍م‍س‍م‍ی‌ ارش‍اد‌ال‍ع‍ق‍ل‌ ال‍ی‌ م‍زای‍ا‌ال‍ق‍رآن‌‌ال‍ک‍ری‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وال‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۹۳؟-۹۸۲ق‌.
‏عنوان قراردادی : [ارش‍اد ال‍ع‍ق‍ل‌ ال‍س‍ل‍ی‍م‌ ال‍ی‌ م‍زای‍ا ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ی‌‌ال‍س‍ع‍ود: ال‍م‍س‍م‍ی‌ ارش‍اد‌ال‍ع‍ق‍ل‌ ال‍ی‌ م‍زای‍ا‌ال‍ق‍رآن‌‌ال‍ک‍ری‍م‌/ اب‍ی‌ ال‍س‍ع‍ود م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍ع‍م‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌‏‫، ۱۴ق.‬‏‫= ۱۹م.‬‏‫= ۱۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‏‫؛ ۲۲ × ۲۹س‌م.
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم ، ۱۹۹۴م‌. = ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۰ق
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۹۶/۵‏‫‬‭‭/‮الف‬۲ت۷ ۱۳۰۰ی
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۱۸۱۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ی‌‌ال‍س‍ع‍ود: ال‍م‍س‍م‍ی‌ ارش‍اد‌ال‍ع‍ق‍ل‌ ال‍ی‌ م‍زای‍ا‌ال‍ق‍رآن‌‌ال‍ک‍ری‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۷۸۵۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۶۳۲۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۴۶۵۸ ‬
‪ ۲۴۹۲۹۹ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۷۱۳۱ ‬
‪ ۲۴۹۲۹۲ ‬
۳-۴
۱
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۷۱۳۲ ‬
‪ ۲۴۹۳۳۰ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh