م‍س‍ن‍د ال‍دارم‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ن‌ ال‍دارم‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دارم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ق‌۲۵۵ - ۱۸۱
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍س‍ن‍د]
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ن‍د ال‍دارم‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ن‌ ال‍دارم‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍و م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ال‍ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ب‍ه‍رام‌ ال‍دارم‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ل‍ی‍م‌ اس‍د ال‍داران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ری‍اض‌ : دارال‍م‍غ‍ن‍ی‌؛ ب‍ی‍روت‌ داراب‍ن‌ ح‍زم‌ ، م‌۲۰۰۰‎ = .‬ق‌۱۴۲۱‎ = .‬۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : س‍ن‍ن‌ ال‍دارام‍ی‌
‏عنوان دیگر : ال‍م‍س‍ن‍د
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۳
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اح‍ک‍ام‌
‏شناسه افزوده : داران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‌ اس‍د
‏رده بندی کنگره : BP۱۲۰‭/د۲م‌۵ ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۸۹۰۵
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ن‍د ال‍دارم‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ن‌ ال‍دارم‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۱۸۴۲۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۱۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۱۸۴۲۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۰۹ ‬
۲
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۱۸۴۲۹ ‬
‪ ۴۴۷۳۰۱ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۳۹۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۱۱ ‬
۴
۱
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh