ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ن‍م‍ای‍ش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۶-۸۶۹۶
‏سرشناسه : اح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ن‍م‍ای‍ش‌/ اح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
‏منشا مقاله : ، م‍ه‍ر، ش‌ ۱۳، (۳۱ ت‍ی‍ر ۱۳۷۶): ص‌ ۲۸.
‏توصیفگر : زی‍ر طاق‌ ب‍ل‍ن‍د آس‍م‍ان‌ (ت‍ات‍ر)
‏توصیفگر : م‍وس‍وی‌، ع‍ظی‍م‌
 
   آدرس ثابت  ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ن‍م‍ای‍ش‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh