اس‍اس‌ اش‍ت‍ق‍اق‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ورن‌، پ‍ل‌، ۱۸۶۳ - ۱۹۰۸م‌.
Horn, Paul
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍اس‌ اش‍ت‍ق‍اق‌ ف‍ارس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍اول‌ ه‍رن‌، ه‍ای‍زی‍ش‌ ه‍وب‍ش‍م‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍ا ن‍ق‍ل‌ ش‍واه‍د ف‍ارس‍ی‌ و پ‍ه‍ل‍وی‌ از ج‍لال‌ خ‍ال‍ق‍ی‌‌م‍طل‍ق‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: بنیاد فرهنگ ایران‏‫‏‏، ۱۳۵۶ -‏
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌‏‫‏‏؛ ۲۶۲‬. زبان‌شناسی ایرانی‏‫‏‏؛ ۱۰.‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Grundriss der neupersischen etymalogie, 1893.‬‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. آ - خ‌
‏موضوع : فارسی -- اشتقاق
‏موضوع : فارسی -- پیشوندها و پسوندها
‏شناسه افزوده : ه‍وب‍ش‍م‍ان‌، ه‍ای‍زی‍ش‌، ۱۸۴۸ - ۱۹۰۸م‌.
‏شناسه افزوده : Hubschann, Heinrich
‏شناسه افزوده : خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ج‍لال‌،‏‫ ۱۳۱۶ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد فرهنگ ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۲۷۴۹‏‫‬‭‭/ھ۹‮الف‬۵ ۱۳۵۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۴‮فا‬۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭۲۰۰۸۰۲‬
 
   آدرس ثابت  اس‍اس‌ اش‍ت‍ق‍اق‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۹۲۱ ‬
۱
۲
۱۳۵۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۸۴۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۷۶۸ ‬
۱
۳
۱۳۵۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۲۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۲۲۷ ‬
۱
۴
۱۳۵۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۴۳۵۹ ‬
‪ ۲۰۰۸۰۲ ‬
۱
۱
۱۳۵۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۰۵۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۲۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۱۶۵۴ ‬
‪ ۱۵۸۹۷۱۲ ‬
۱
۵
۱۳۵۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh