ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۲۸۶
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ا. روش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۵۴۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A. Rowshan physique gen erale‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. ات‍م‌ و س‍ازم‍ان‌ داخ‍ل‍ی‌ آن‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۹۷۹۶۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh