اوس‍ت‍ای‌ درون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : اوس‍ت‍ا. ب‍رگ‍زی‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : اوس‍ت‍ای‌ درون‌/ ب‍رگ‍ردان‌ از دی‍ن‌ دب‍ی‍ره‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ رس‍ت‍م‌ ه‍رم‍زدی‌: پ‍ی‍ش‌گ‍ف‍ت‍ار اردش‍ی‍ر آذرگ‍ش‍س‍ب‌؛ دس‍ت‌ن‍وی‍س‌ ف‍ری‍دون‌ ب‍ه‍زاد رس‍ت‍گ‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۹۲۲۸
 
   آدرس ثابت  اوس‍ت‍ای‌ درون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۸۲۰ ‬
‪ ۱۹۲۲۸ ‬
۱
۱۳۵۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۸۲۱ ‬
‪ ۱۹۲۲۹ ‬
۲
۱۳۵۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh