ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ دهخدا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ دهخدا
‏مشخصات نشر : [تهران: بی‌جا]‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج‌.‏‫؛۵/۲۲×۳۵ س‌م.‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر نخستین بار تحت" لغت‌نامه "عنوان منتشر شده است.
‏مندرجات : ج.؟.حرف (ث-ژ-ذ-ض-ظ).-ج.؟.خ - خریبه.-؟.د- درود
‏عنوان دیگر : لغت‌نامه.
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭PIR۲۹۵۴‏‫‭/د۹ل۷ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۳۰۳۱
 
   آدرس ثابت  ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ دهخدا
بعد  قبل