<ال‍ن‍ه‍ری‍ه‌ = ن‍ه‍ری‍ه‌>: رس‍ال‍ه‌، ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌، اس‍ت‍دلال‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ن‍ه‍ری‍ه‌ : رس‍ال‍ه‌، ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌، اس‍ت‍دلال‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍خ‍وان‍س‍اری‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ م‍ع‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ض‍اف‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍م‍ول‍ف‌ ب‍ق‍ل‍م‌ اح‍م‍د ال‍روض‍ات‍ی‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۳
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ال‍م‍خ‍طوطات‌؛ ۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۹۸۰۹۷
 
   آدرس ثابت  <ال‍ن‍ه‍ری‍ه‌ = ن‍ه‍ری‍ه‌>: رس‍ال‍ه‌، ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌، اس‍ت‍دلال‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۴۷۲۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۶۱۳۹ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۰۶۲۳ ‬
‪ ۱۹۸۰۹۷ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh