ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‍ه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ک‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۰ - ۱۳۷۸ .‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‍ه‌ ای‍ران‌/ ن‍گ‍ارش‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ک‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: امیرکبیر‏‫، ۱۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫‏۸۲۰ ریال (ج.۳، چاپ سال ۱۳۵۷)‮‬‬
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم.
‏يادداشت : ج.۳ ( چاپ اول : ۱۳۲۵).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ سال ۱۳۵۷).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ .
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۳ انقراض قاجاریه و تشکیل دیکتاتوری پهلوی
‏موضوع : رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۵۷ - ‏۱۳۲۳.‬
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- ‏‫پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭DSR۱۴۸۸‏‫‬‭‭‭‭‭/م‌۷ت‌۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۹۵۵/۰۸۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۰۶۳۶
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‍ه‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۸۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۵۰۸ ‬
۳
۵
۱۳۵۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۵۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۳۷۵ ‬
۳
۶
۱۳۵۷
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۳۴۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۳۴۱ ‬
۳
۱۱
۱۳۵۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۰۰۱۱۷ ‬
‪ ۱۴۵۸۸۱۸ ‬
۳
۱۲
۱۳۵۷
-
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۷۹۰۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۹۵۰ ‬
۱۵
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۰۱۰۲ ‬
‪ ۹۱۷۴۶۲ ‬
۳
۸
۱۳۵۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۵۵۰۹ ‬
‪ ۱۴۷۶۵۲۲ ‬
۳
۱۶
۱۳۵۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۵۶۸۸ ‬
‪ ۸۷۶۹۷۹ ‬
۳
۷
۱۳۵۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۷۷۲۸ ‬
‪ ۷۲۹۵۰۶ ‬
۳
۳
۱۳۵۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۷۷۳۰ ‬
‪ ۷۸۲۹۹۹ ‬
۴
۱۳۵۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۳۷۳۰۶ ‬
‪ ۷۲۹۳۵۸ ‬
۳
۲
۱۳۵۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۹۹۷۷۸ ‬
‪ ۱۴۷۵۱۶۷ ‬
۳
۱۰
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۰۳۳۴۵ ‬
‪ ۱۴۴۹۱۰۱ ‬
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۲۳۵۳ ‬
‪ ۹۳۴۶۴۸ ‬
۱۰
۱۳۵۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۵۸۹۱ ‬
‪ ۹۶۳۱۰۰ ‬
۳
۱۵
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۰۸۲۸ ‬
‪ ۹۶۴۴۰۴ ‬
۳
۹
۱۳۵۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۸۶۹۲ ‬
‪ ۱۴۴۴۴۵۰ ‬
۳
۴
۱۳۵۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۲۶۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۲۹۴ ‬
۳
۱۳
۱۳۵۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh