... ص‍ب‍ح‌الاع‍ش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۷۵۶ -‏ ۸۲۱ ق.
‏عنوان قراردادی : ص‍ب‍ح‌الاع‍ش‍ی‌ ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ه‌الان‍ش‍اء.
‏عنوان و نام پديدآور : ... ص‍ب‍ح‌الاع‍ش‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌اح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ال‍ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌.
‏مشخصات نشر : قاهره: دارالکتب‌المصریه‏‫، ‌۱۳۴۰ق.‬-‏‫= ‌۱۹۲۲م.-‬‏‫= ۱۲۹۸ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶ج.‬
‏يادداشت : عربی.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌های عربی -- ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴.‏‬
‏موضوع : دبیران دیوانی
‏موضوع : زبان عربی -- نگارش علمي و فني
‏موضوع : نامه‌نگاری عربی
‏موضوع : نگارش علمي و فني -- ‏‫متون قدیمی تا قرن ‎۱۴‬‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭AE۱۰/۵۵‏‫‬‭/ق۸ص۲ ۱۲۹۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۳۹/۹۲۷‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۹۶۴
 
   آدرس ثابت  ... ص‍ب‍ح‌الاع‍ش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۸۷ ‬
‪ ۲۳۹۶۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۴۳۵ ‬
‪ ۱۳۵۰۵۰۸ ‬
ج.۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۶۱ ‬
‪ ۷۷۶۱۰۵ ‬
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh