ف‍ی‍زی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶-
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ا. روش‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دانشگاه تهران‏‫، [××۱۳] -‬
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۷۸
‏شابک : ‏‫۶۵ریال‬ ؛ ‏‫۱۳۵ریال (ج.۸).‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۳۲۹
‏يادداشت : ‏‫ج.۸ (۱۳۳۵).‬‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : . .-- ج‌. ۳. ت‍ئ‍وری‌ س‍ی‍ن‍س‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ازه‍ا.-- ج.۸. کارهای آزمایشگاه و مسائل ترمودینامیک.
‏موضوع : گازها -- نظریه سینتیک
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QC۱۷۵/۱۵‏‫‬‭/ر۹ف۹ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۳۳/۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۰۱۰۶۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۵۶۰ ‬
‪ ۶۳-۶۷۰۷۲ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۵۶۱ ‬
‪ ۶۳-۶۷۰۷۳ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۵۰۰۵ ‬
‪ ۲۰۱۰۶۸ ‬
۳
۱
۱۳۲۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۴۵۴۴ ‬
‪ ۹۵۵۷۳۱ ‬
۸
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۲۶۲۶۸ ‬
‪ ۱۶۰۰۶۸۸ ‬
۳
۳
۱۳۲۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh