ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و اث‍ره‌ ع‍ل‍ی‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، - ۱۹۳۱
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و اث‍ره‌ ع‍ل‍ی‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ الام‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷
‏فروست : (ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ "ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍زاره‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌"م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷ - ۱۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۸۴۶۲
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و اث‍ره‌ ع‍ل‍ی‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۲ ‬
‪ ۶۸۴۶۲ ‬
۱
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۳ ‬
‪ ۶۸۴۶۳ ‬
۲
۱۳۵۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh