...<ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫اب‍وری‍ح‍ان‌‌ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌اح‍م‍د، ۳۶۲ - ۴۴۰ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ...ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌/ اب‍وری‍ح‍ان‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌اح‍م‍د ب‍ی‍رون‍ی‌‌خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍ات‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و مقدمه ج‍لال‌‌ ه‍م‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: علمی‏‫‏‏، ۱۳۱۶ - ۱۳۱۸.
‏مشخصات ظاهری : قص، ۶۷۷ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اب‍وری‍ح‍ان‌‌ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌اح‍م‍د، ۳۶۲- ۴۴۰ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ن‍ج‍وم‌‌اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۵ق.
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ای‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۷۸- ۱۳۵۹. م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QB۲۳‏‫‭/‮الف‬۲ت۷ ۱۳۱۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۲۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۴۹۷۲
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ...<ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh