ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌‬‏‫، ن‍اص‍ر‬‏‫، ‏‫۱۳۰۵ -‏‬‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌.
‏مشخصات نشر : طه‍ران‌. : دارالکتب الاسلامیه‏‫ ، ۱۳۵۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۵۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۴۲۴۵
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۸۴۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۶۰۲ ‬
۲
۳
۱۳۶۷
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۷۰۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۹۰۲۹ ‬
۶
۱
۱۳۶۳
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۰۷۳۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۴۱۵۳ ‬
۱۲
۱۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۲۷۲۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۰۵۱ ‬
۱۷
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۶۷۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۷۹۳ ‬
۱۰
۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۹۷۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۰۳۷ ‬
۸
۱
۱۳۵۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۷۵۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۳۷۶ ‬
۲۶
۱
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۳۲۶۷ ‬
‪ ‬
۲
۶
۱۳۵۳
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۲۳۰۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۲۳۰۹ ‬
۸
۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۱۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۱۵ ‬
۲
۴
۱۳۵۳
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۲۷۶۰۹ ‬
‪ ‬
۷
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۴۴۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۳۵۸ ‬
۲
۲۰
۱۳۵۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۸۷۷۵ ‬
‪ ۱۴۳۹۷۴۱ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۳۰۷۵۰ ‬
‪ ۱۴۵۷۳۸۲ ‬
۵
۳
۱۳--
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۱۴۲۷۶ ‬
‪ ۱۴۷۵۱۰۷ ‬
۱۱
۵
-
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۸۲۵۰ ‬
‪ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۸۲۹۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۰۹۵ ‬
۲
۲
۱۳۵۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۲۳۶۸ ‬
‪ ۷۸۴۵۷۱ ‬
۱۶
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۷۹۰۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۹۳۶ ‬
۲۵
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۳۳۳۳ ‬
‪ ۱۲۹۰۷۰۲ ‬
۲
۸
۱۳۶۵
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۸۳۱۰ ‬
‪ ۱۵۱۴۹۵۷ ‬
۸
۲
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۹۳۱۵ ‬
‪ ۱۴۴۵۱۰۷ ‬
۵
۲
-
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۱۱۵۰ ‬
‪ ۱۶۶۴۴۶۱ ‬
۳
۱
۱۳۵۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۱۱۶۲ ‬
‪ ۱۶۶۴۴۵۵ ‬
۴
۱
۱۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۱۷۱۴ ‬
‪ ۱۶۴۱۶۰۵ ‬
۳
۵
۱۳۵۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۹۳۲۳ ‬
‪ ۱۵۷۶۷۳۳ ‬
۶
۳
۱۳۵۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh