م‍وج‍ز اح‍ک‍ام‌ ال‍ص‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وج‍ز اح‍ک‍ام‌ ال‍ص‍وم‌/ ال‍ع‍ب‍اس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ن‍ج‍ف‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۲
‏فروست : (ک‍رب‍لا ال‍م‍ق‍دس‍ه‌ - ال‍ع‍راق‌۳)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۲۲۷۱
 
   آدرس ثابت  م‍وج‍ز اح‍ک‍ام‌ ال‍ص‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۹۲۲ ‬
‪ ۵۲۲۷۱ ‬
۱
۱۳۴۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۹۲۳ ‬
‪ ۵۲۲۷۲ ‬
۲
۱۳۴۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh