م‍ح‍اک‍م‍ه‌ ژان‌دارک‌ درژوان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رش‍ت‌، ب‍رت‍ول‍ت‌، ۱۹۵۶ - ۱۸۹۸
‎Brecht, Bertolt‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ ژان‌دارک‌ درژوان‌/ ب‍رت‍ول‍ت‌ ب‍رش‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۸
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌؛ ۱۱، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌؛ ۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اق‍ت‍ب‍اس‌ از ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رادی‍وئ‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ آن‍اس‍گ‍زر م‍ی‌ب‍اش‍د
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۴۹۴۵۱
 
   آدرس ثابت  م‍ح‍اک‍م‍ه‌ ژان‌دارک‌ درژوان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۱۴ ‬
‪ ۴۹۴۵۱ ‬
۱
۱۳۵۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۱۵ ‬
‪ ۴۹۴۵۲ ‬
۲
۱۳۵۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh