ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍ن‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍ن‍ر/ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: در راه‌ ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ری‌.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۵۱۶۱
 
   آدرس ثابت  ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍ن‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۸۶ ‬
‪ ۱۵۱۶۱ ‬
۱
۱۳۳۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۸۷ ‬
‪ ۱۵۱۶۲ ‬
۲
۱۳۳۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh