ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۲۸۶
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ا - روش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۷۹۰، ۷۹۹)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎A. Rowshan. Pbysique General the rmodinamive‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌.-- ج‌. ۲. ت‍ول‍ی‍د گ‍رم‍ا و طرق‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌.--ج‌. ۳. اص‍ول‌ س‍وم‌ ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ آم‍اری‌ - ت‍ع‍ادل‌ ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍واک‍ب‌ - ت‍روس‍ی‍ن‍ی‍گ‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۷۷۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍رم‍و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۳۵۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۴۸۳۳ ‬
۳
۴
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۶۷ ‬
‪ ۱۰۵۲۶۸ ‬
۲
۱
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۶۸ ‬
‪ ۱۰۵۲۶۹ ‬
۲
۲
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۷۷ ‬
‪ ۱۰۵۲۷۰ ‬
۳
۲
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۷۸ ‬
‪ ۱۰۵۲۷۱ ‬
۳
۳
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۴۷۴۸ ‬
‪ ۶۱۷۹۲۴ ‬
۳
۱
۱۳۴۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh