ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۲۸۶
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ا - روش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۳۹۰، ۴۲۹، ۴۵۵)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. ال‍ک‍ت‍رواس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ و ال‍ک‍ت‍روس‍ی‍ن‍س‍ت‍ی‍ک‌.-- ج‌. ۲. م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ و ال‍ک‍ت‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌.-- ج‌. ۳. ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اوب‌ - ت‍ول‍ی‍د و م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌، ال‍ک‍ت‍رون‌ آزاد - ان‍ت‍ش‍ار ام‍واج‌ ال‍ک‍ت‍روم‍ان‍ی‍ت‍ی‍ک‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۷۷۴
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh