ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : معیرالممالک، دوستعلی‌بن حسینعلی، ‏‫۱۲۳۶ - ‏۱۲۹۰ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌/ دوس‍ت‍ع‍ل‍ی‌ خان م‍ع‍ی‍رال‍م‍م‍ال‍ک‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر تاریخ ایران‏‫، ۱۳۶۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۷ ص‌.‏‫: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، عکس.‬
‏فروست : ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‏‫؛ ۱۰‬. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ و اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌‏‫؛ ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍م‌ (ق‍اج‍اری‍ه‌).‬
‏شابک : ‏‫۰‏‫۳۵ ریال‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫چاپ دیگر: ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۲( ۲۰۰ص.).‬
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏موضوع : ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۷۰‏‫‬‭/م۶ی۲ ۱۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۱۷۰
 
   آدرس ثابت  ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۵۹۴ ‬
‪ ۱۶۲۹۵۲ ‬
۷
۱۳۶۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۸۸۳۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۱۴۳ ‬
۹
۱۳۶۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh