ش‍ع‍ل‍ه‌ای‌ پ‍رده‌ را ب‍رگ‍رف‍ت‌ و اب‍ل‍ی‍س‌ درون‌ آم‍د: و ب‍از ه‍م‌ چ‍ن‍د ش‍ع‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ع‍ل‍ه‌ای‌ پ‍رده‌ را ب‍رگ‍رف‍ت‌ و اب‍ل‍ی‍س‌ درون‌ آم‍د: و ب‍از ه‍م‌ چ‍ن‍د ش‍ع‍ر/ از ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ۱ ج‌.(ب‍دون‌ ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۵۳۳۹
 
   آدرس ثابت  ش‍ع‍ل‍ه‌ای‌ پ‍رده‌ را ب‍رگ‍رف‍ت‌ و اب‍ل‍ی‍س‌ درون‌ آم‍د: و ب‍از ه‍م‌ چ‍ن‍د ش‍ع‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۶۳۵ ‬
‪ ۲۳۸۷۰۵۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh