ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ آق‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر: درب‍اره‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‍ش‍ان‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‌ در ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ آق‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر: درب‍اره‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‍ش‍ان‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‌ در ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌/ از ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : [۱۶] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۳۳۴۰
 
   آدرس ثابت  ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ آق‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر: درب‍اره‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‍ش‍ان‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‌ در ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۸۱۴ ‬
‪ ۱۳۳۴۰ ‬
۱
۱۳۳۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh