م‍ائ‍ده‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌، ۱۹۵۱ - ۱۸۶۹
‎Cide, Andre Paul Guillaume‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ائ‍ده‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ی‌/ اث‍ر آن‍دره‌ ژی‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اآ
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۳
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ۱۱: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Andre Cide Les nourritures terrestres‬.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۴۷۵۰
 
   آدرس ثابت  م‍ائ‍ده‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۷۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۱۴۷ ‬
۵
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۳۳ ‬
‪ ۱۴۷۵۰ ‬
۱
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۸۷ ‬
‪ ۳۱۱۷۹ ‬
۲
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۶۲۵ ‬
‪ ۹۴۶۸۲ ‬
۴
۱۳۵۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۶۲۶ ‬
‪ ۹۴۶۸۳ ‬
۳
۱۳۵۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh