ف‍ی‍زی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌/ ا. روش‍ن‌
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : واژن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. گ‍رم‍ا، ش‍ام‍ل‌ ۱- اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌. ۲- م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌. ۳. ت‍ول‍ی‍د و س‍ن‍ج‍ش‌ دم‍ا از ص‍ف‍ر م‍طل‍ق‌ ت‍ا ۶۰۰۰ درج‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۸۶۵
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh