ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍رش‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۲۸۶ - ۳۴۸ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وب‍ک‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ج‍ع‍ف‍رال‍ن‍رش‍خ‍ی‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍ون‍ص‍ر اح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ن‍ص‍ر ال‍ق‍ب‍اوی‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زف‍رب‍ن‌ ع‍م‍ر‏‫؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍درس‌ رض‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: بنیاد فرهنگ ایران‏‫، ۱۳۵۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫س‍ی‌و‌ ی‍ک‌، ۴۴۵ص.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌‏‫؛ ۱۴۴.‏‫. م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌‏‫؛ ۴۶.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه بهصورت زیرنویس.
‏یادداشت : ‏‫نمایه.
‏موضوع : نثر فارسی -- قرن ۶ق
‏موضوع : بخارا (ازبکستان) -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ‏‫قباوی، احمدبن‌محمد، قرن۶ق.، مترجم.
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زف‍ر، ق‍رن‌ ۶ق‌.
‏شناسه افزوده : ‏‫مدرس‌رضوی،محمدتقی،۱۲۷۴-۱۳۶۵.، مصحح
‏شناسه افزوده : بنیاد فرهنگ ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫DK۸۷۸‮‏‫‭/ ن۴ت۲ ۱۳۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۹۵۸/۷۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۸۷۴۵۵۲
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۴۰ ‬
۲
۱۳۵۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۹۴۷۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۰۶۴ ‬
۴
۱۳۵۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۴۹۲۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۴۹۲۳ ‬
۵
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۵۳۴۱ ‬
‪ ۶۵۵۹ ‬
۱
۱۳۵۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۴۰۰۳ ‬
‪ ۱۰۱-۸۹۵۵ ‬
۳
۱۳۵۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh