ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۷
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌/ ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍طب‍ری‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ طب‍ری‌
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۹۴۵
 
   آدرس ثابت  ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۴۷۲۶ ‬
‪ ۵۹۴۵ ‬
۱-۲
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۰۴۸۵۴ ‬
‪ ۱۴۷۹۳۱۰ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۱۰۷۱ ‬
‪ ۱۴۲۳۱۲۷ ‬
۳
۱۳۷۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh