وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ب‍ا م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ق‌۹۴ - ۳۸
‏عنوان و نام پديدآور : وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ب‍ا م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ ف‍ارس‍ی‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ن‍اظم‌ال‍م‍ل‍ک‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۹
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۳۱۷
 
   آدرس ثابت  وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ب‍ا م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۲۵۶ ‬
‪ ۲۴۶۴۸ ‬
۲
۱۳۱۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۸۷۵۵ ‬
‪ ۷۳۰۷۹۵ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh