ک‍ت‍اب‌‌ال‍م‍زار: م‍ن‍اس‍ک‌‌ال‍م‍زار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ‏‫۳۳۶ -‏ ۴۱۳ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌‌ال‍م‍زار: م‍ن‍اس‍ک‌‌ال‍م‍زار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ف‍ی‍د م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌ال‍ن‍ع‍م‍ان‌ اب‍ن‌ال‍م‍ع‍ل‍م‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ک‍ب‍ری‌‌ال‍ب‍غ‍دادی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر الاب‍طح‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: الموتمر‌العالمی لالفیه الشیخ‌المفید‏‫‏‏، ۱۴۱۳ق.‏‫‏‏= ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏[۱۶]، ۲۳۴ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : م‍ص‍ن‍ف‍ات‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د‏‫‏‏؛ ۳۳ - ۳۲.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ‏‫۴ق.‏‏‬‬
‏شناسه افزوده : م‍وح‍د اب‍طح‍ی‌،سید م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۳ -‏۱۳۹۲‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۰۹/۶‏‫‬‮‭/م۷م۶ ۳۲ - ۳۳.ج ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۱۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۹۶۳۶
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌‌ال‍م‍زار: م‍ن‍اس‍ک‌‌ال‍م‍زار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۷۶۹۷ ‬
‪ ۱۲۹۶۳۶ ‬
۱
۱۳۷۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۸۲۴۳ ‬
‪ ۸۱۵۱۸۷ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۲۴۴ ‬
‪ ۱۱۳۰۲۸۴ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۲۶۶ ‬
‪ ۷۳۷۴۰۰ ‬
۲
۱۳۷۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh