ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ه‍ن‍د و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌: ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ ب‍زرگ‌ از ب‍اب‍ر ت‍ا اورن‍گ‌...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اص‍غ‍ر، آف‍ت‍اب‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ه‍ن‍د و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌: ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ ب‍زرگ‌ از ب‍اب‍ر ت‍ا اورن‍گ‌.../ ن‍گ‍ارش‌ آف‍ت‍اب‌ اص‍غ‍ر
‏مشخصات نشر : لاه‍ور.
‏مشخصات ظاهری : ه‍، [۵۶۴] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ (دک‍ت‍ری‌) - دان‍ش‍گ‍اه‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Aftab asghar persian Historiography in Indo -Pakiston‬.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۶۴ - ۵۵۶]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۶۵۲۹
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ه‍ن‍د و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌: ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ ب‍زرگ‌ از ب‍اب‍ر ت‍ا اورن‍گ‌...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۲۶۲۴ ‬
‪ ۱۲۶۵۲۹ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh