م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از رس‍ائ‍ل‌، اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، م‍ک‍ت‍وب‍ات‌، ... و روزن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍رک‍م‍ان‌ ده‍ن‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۲ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از رس‍ائ‍ل‌، اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، م‍ک‍ت‍وب‍ات‌، ... و روزن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌ / گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍د ت‍رک‍م‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : موسسه خدمات فرهنگی رسا‏‫، ۱۳۶۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.‬ : ن‍م‍ون‍ه‌ ، ع‍ک‍س‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۷۰۸۹۷
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از رس‍ائ‍ل‌، اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، م‍ک‍ت‍وب‍ات‌، ... و روزن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۲۳۹ ‬
‪ ۷۰۸۹۷ ‬
۱
۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۶۳۴ ‬
‪ ۱۲۴۲۶۲ ‬
۱
۳
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۱۳۵۶ ‬
‪ ۷۱۷۹۶۰ ‬
۱
۲
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh