م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ای‍ده‌ و ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ارش‍اد الاذه‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ق‍دس‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۹۹۳
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ای‍ده‌ و ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ارش‍اد الاذه‍ان‌/ اح‍م‍د الاردب‍ی‍ل‍ی‌ ( ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍م‍ق‍دس‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌)
‏مشخصات نشر : ق‍م‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌؛ ۱۴۰۳ = ۱۳۶۲
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۷۲۷۱۷
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ای‍ده‌ و ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ارش‍اد الاذه‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۲۰ ‬
۸
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۱۳۵۳ ‬
‪ ۵۵۷۴۸۱ ‬
۸
۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۰۰۲۶۷ ‬
‪ ۱۴۵۹۳۳۶ ‬
۱۴
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh