ن‍ام‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از زن‍دان‌ ری‌دن‍ی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وای‍ل‍د، اس‍ک‍ار، ۱۹۰۰ - ۱۸۵۴
‎Wilde, Oscar‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ام‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از زن‍دان‌ ری‌دن‍ی‍ک‌اس‍ک‍ار وای‍ل‍د؛ خ‍اطرات‍ی‌ از اس‍ک‍ار وای‍ل‍د^aاز آن‍دره‌ ژی‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌؛ اس‍ک‍ار وای‍ل‍د = م‍س‍ع‍ود س‍ع‍دس‍ل‍م‍ان‌/ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : [۷۹] ص‌.ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ ادب‍ی‌ دن‍ی‍ا)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۷۹ - ۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۳۳۸۵
 
   آدرس ثابت  ن‍ام‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از زن‍دان‌ ری‌دن‍ی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۵۷۱۷ ‬
‪ ۲۳۸۷۳۳۱ ‬
۱
۱۳۲۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh