ان‍ف‍ج‍ار در ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ ج‍ام‍ع‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ارپ‍ان‍ت‍ی‍ه‌، آل‍خ‍و، - ۱۹۰۴
‎Curpenntier, Alejo‬
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ف‍ج‍ار در ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ ج‍ام‍ع‌/ آل‍خ‍و ک‍ارپ‍ان‍ت‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Explosion in a cathedral‬.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۳۷۲۲
 
   آدرس ثابت  ان‍ف‍ج‍ار در ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ ج‍ام‍ع‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۱۱۱ ‬
۴
۱۳۵۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۸۴۳ ‬
‪ ۹۸۳۲۱ ‬
۲
۱۳۵۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۸۴۴ ‬
‪ ۹۸۳۲۰ ‬
۱
۱۳۵۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۰۵۵ ‬
‪ ۱۲۳۷۲۲ ‬
۳
۱۳۵۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh