درف‍ش‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌ پ‍رچ‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍م‍روان‌، رش‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : درف‍ش‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌ پ‍رچ‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌/ از رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌
‏مشخصات نشر : [ب‍ی‌ج‍ا.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍م‍اره‌ ۱ س‍ال‌ ده‍م‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۵۲۴۰
 
   آدرس ثابت  درف‍ش‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌ پ‍رچ‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۴۵ ‬
‪ ۶۵۲۴۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh