ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ک‍رام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ان‍ع‌، غ‍لام‌ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۰۳ - ۱۱۴۰ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ک‍رام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رق‍ان‍ع‌ ت‍ق‍وی‌؛ ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ راش‍دی‌
‏مشخصات نشر : ح‍ی‍درآب‍اد.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ani thattari, mirAli sher. tuhf at -ul-kirom‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۹۲۴
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ک‍رام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۱۸۴ ‬
‪ ۶۶۹۲۴ ‬
۳
۱
۱۳۵۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۸۰۰۳ ‬
‪ ۱۸۹۳۵۵ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۵۶۳۴۰ ‬
‪ ۱۴۶۷۵۴۶ ‬
۳
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh