ک‍وری‍ولان‍وس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۶۱۶ - ۱۵۶۴
‎Shakespeare, Wiliam‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍وری‍ولان‍وس‌/ اث‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍لاال‍دی‍ن‌ پ‍ازارگ‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۷ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ۳۰۳. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌؛ ۶۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎William shakes peare, coriolanus‬.
‏شناسه افزوده : پ‍ازاردگ‍ادی‌، ع‍لاال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۰۳۷۸
 
   آدرس ثابت  ک‍وری‍ولان‍وس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۳۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۵۰۲ ‬
۳
۱۳۴۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۹۸۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۲۶۹ ‬
۴
۱۳۴۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۵۲۷ ‬
‪ ۳۰۳۷۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۵۲۸ ‬
‪ ۳۰۳۷۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۱۴۳۳۰ ‬
‪ ۱۵۱۴۵۶۳ ‬
۵
۱۳۴۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh