از زب‍ان‌ ب‍رگ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : از زب‍ان‌ ب‍رگ‌/ از. م‌. س‍رش‍ک‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۲
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌؛ ۷)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌ ۱۳۴۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۹۱۳۶
‏وضعيت ركورد : اطلاعات ثبت و ناقص
 
   آدرس ثابت  از زب‍ان‌ ب‍رگ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۳۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۶۲۶ ‬
۳
۱۳۴۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۸۳۲ ‬
‪ ۲۹۱۳۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۸۳۳ ‬
‪ ۲۹۱۳۶ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۰۴۴۲ ‬
‪ ۱۰۱-۹۹۳۹ ‬
۴
۱۳۴۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh