ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶-
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌/ ا. روش‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دانشگاه تهران‏‫‬‭-۱۳ ،
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۵۵۹.‬
‏شابک : ‏‫۸۵ ریال‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس جلد دوم، ۱۳۳۸.‬
‏مندرجات : .--ج‌. ۲. ت‍ب‍دی‍ل‌ ع‍ن‍اص‍ر -- ش‍ک‍اف‌ و پ‍ی‍ون‍د ه‍س‍ت‍ه‌ه‍ا -- ک‍وره‌ ات‍م‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ .--
‏موضوع : فیزیک -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QC۳۲‏‫‬‭/ر۹۲ف۹ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۳۰/۰۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۵۳۷۹
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍اده‌ و ان‍رژی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۴۲۰ ‬
‪ ۱۷۵۶۶ ‬
۱
۲
۱۳۳۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۹۱۷ ‬
‪ ۲۵۳۷۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۲۵۲۰ ‬
‪ ۳۸۰۱ ‬
۱
۱
۱۳۳۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۴۲۶۸ ‬
‪ ۵۴۹۷ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۰۴۹۲ ‬
‪ ۱۹۷۹۶۸ ‬
۱
۳
۱۳۳۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۱۰۸۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۹۸۸ ‬
۲
۱۰
۱۳۳۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۶۴۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۱۴۲۳۵ ‬
۶
۱۳۳۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh