ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۵۰۳ع
۱۴۵۱/۲۰۸۱س
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌[نسخه خطی]
‏وضعیت استنساخ : قرن ۱۳؟ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ام‍ا وال‍ل‍ه‌ ل‍ق‍د ت‍ق‍م‍ص‍ه‍ا ف‍لان‌ و ان‍ه‌ ل‍ی‍ع‍ل‍م‌ ان‌ ک‍ل‍ی‌ م‍ن‍ه‍ا م‍ح‍ل‌ ال‍ق‍طب‌
انجام: م‍ا طل‍ع‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍م‍س‌ و ال‍م‍طل‍ع‌ ال‍م‍وت‌ ق‍ال‌ ال‍ج‍وه‍ری‌...
‏مشخصات ظاهري : ۱۳۴ ب‍رگ‌، ۱۹ س‍طر: ۱۸۵x۱۱۰؛ قطع: ۱۸۰×۲۷۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ:ف‍رن‍گ‍ی‌ ف‍س‍ت‍ق‍ی‌
تزئینات متن: س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز، ن‍اق‍ص‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌، ی‍ک‌ لائ‍ی‌
‏معرفی نسخه : خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ از خ‍طب‌ م‍ش‍ه‍ور ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ث‍ل‌ غ‍ال‍ب‌ خ‍طب‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍ر ش‍رح‍ه‍ا ش‍ده‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از آن‌ ش‍روح‌ ای‍ن‌ ش‍رح‌ اس‍ت‌. دری‍ن‌ ش‍رح‌ اب‍ت‍داء ق‍ول‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍ر م‍ی‌آی‍د و س‍پ‍س‌ ش‍رح‌ آن‌ ق‍ول‌ ذک‍ر م‍ی‌گ‍ردد
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان :عربی
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Public speaking
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه -- نقد و تفسیر
Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah. Khutbah Shaqshaqiah-- Criticism and interpretation
‏شناسه افزوده : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه. شرح
‏شناسه افزوده : Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah. Khutbah Shaqshaqiah
‏شماره دستیابی : ۵-۵۰۳
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh