ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۳۵۶
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۳۵۶ع
۱۶۷۲/۲۰۶۶س
‏عنوان قراردادي : نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌[نسخه خطی]
‏وضعیت استنساخ : ، قرن ۱۳ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ب‍س‍م‍ل‍ه‌،ام‍ا وال‍ل‍ه‌ ل‍ق‍د ... ف‍لان‌ و ان‍ه‌ ل‍ی‍ع‍ل‍م‌ ان‌
انجام: و ه‍و ع‍ق‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ل‍ی‍س‌ ال‍م‍رج‍و ... ال‍ل‍ذات‌ ف‍ی‌ ال‍دن‍ی‍ا
‏مشخصات ظاهري : ۱۷۲ ب‍رگ‌، ۲۱ س‍طر: ۱۶۵x۹۰؛ قطع: ۱۴۵×۲۴۵
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ:ت‍رم‍ه‌
تزئینات متن: س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز، م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور زر و م‍ش‍ک‍ی‌ و آب‍ی‌، ج‍دول‌ خ‍ارج‍ی‌ زر و م‍ش‍ک‍ی‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ج‍ل‍د: ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌، ت‍رن‍ج‌ و ن‍ی‍م‌ت‍رن‍ج‌، ض‍رب‍ی‌، م‍ت‍ن‌ ن‍ارن‍ج‍ی‌، گ‍ل‌ و ب‍وت‍ه‌ زر
‏معرفی نسخه : ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍اوی‌ خ‍طب‌ م‍ت‍ع‍ددی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ از ان‍ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ ش‍رح‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د اب‍ت‍دا ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ آم‍ده‌ و س‍پ‍س‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍رح‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ی‍ک‍ای‍ک‌ ل‍غ‍ات‌ آن‌ اب‍ت‍دا ش‍رح‌ م‍ی‍ش‍ود و پ‍س‌ از آن‌ ف‍ح‍وای‌ ع‍ب‍ارات‌ ش‍رح‌ م‍ی‌گ‍ردد
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .، چ‍ن‍د ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍ون‍وی‍س‌
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Public speaking
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه -- نقد و تفسیر
Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah. Khutbah Shaqshaqiah-- Criticism and interpretation
‏شناسه افزوده : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه. شرح
‏شناسه افزوده : Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah. Khutbah Shaqshaqiah
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh