ص‍ن‍ع‍ت‌ و ام‍پ‍رات‍وری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍وب‍زب‍اوم‌، اری‍ک‌ ج‍ان‌، ۱۹۱۷- م‌.
Hobsbawm, Eric John
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍ن‍ع‍ت‌ و ام‍پ‍رات‍وری‌: تاریخ اقتصادی و اجتماعی بریتانیا از انقلاب صنعتی تا دهه‌ی ۱۹۶۰/ اری‍ک‌ ه‍ابسبام؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : انتشارات م‍اه‍ی‌‏‫‬‏، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۳۸ ص‌.‏‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۷۸۰۰۰ ریال‬‏‫‭‭‭978-964-9971-10-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍دس‍وم‌‎ "from 1750 to the present day : Industry and Empire‬ازک‍ت‍اب‌‎ The pelican economic history of Britain‬اس‍ت‌.
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
‏موضوع : انگلستان -- اوضاع اقتصادی
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HC۲۵۳‏‫‭/ه‍۹ص‌۹ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۳۰/۹۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۰۷۵۲
 
   آدرس ثابت  ص‍ن‍ع‍ت‌ و ام‍پ‍رات‍وری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۴۸۲۲ ‬
‪ ۶۳-۹۵۳۴۸ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۸۸۶ ‬
‪ HC ۲۵۳ /ه۹ص۹ ۱۳۸۷ ‬
۲
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۴۱۹۱ ‬
‪ ۱۰۴۹۷۸۷ ‬
۳
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۴۱۹۲ ‬
‪ ۱۰۴۹۷۸۸ ‬
۴
۱۳۸۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh