ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱ + ۱۲م‍ه‍ارت‌ س‍ی‍ری‌ در رای‍ان‍ه‌ ‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍ن‍ا، ف‍رح‍ن‍از
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱ + ۱۲م‍ه‍ارت‌ س‍ی‍ری‌ در رای‍ان‍ه‌ ‬= ‏‫(Tour in computer (TIC.../ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رح‍ن‍از م‍ه‍ن‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌ س‍رگ‍ل‍زائ‍ی‌ ج‍وان‌؛ [برای] دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ حوزه معاونت پژوهشی.
‏مشخصات نشر : تهران: گسترش علوم پایه، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۶۱۷ ص‌.: م‍ص‍ور، جدول
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰ ریال:‏‫‬‭964-490-085-5
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ۱ + ۱۲ م‍ه‍ارت‌ س‍ی‍ری‌ در رای‍ان‍ه‌....
‏عنوان روی جلد : ۱ + ۱۲ م‍ه‍ارت‌ س‍ی‍ری‌ در رای‍ان‍ه‌....
‏عنوان گسترده : کتاب آموزشی دوازده‌ ب‍ع‍لاوه‌ ی‍ک‌ مهارت سیری در رایانه...
‏موضوع : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
‏شناسه افزوده : س‍رگ‍ل‍زائ‍ی‌ ج‍وان‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ، ۱۳۶۴-
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QA۷۶/۲۷‭/م‌۸۸ک‌۲
‏رده بندی دیویی : ۰۰۴/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۸۷۲۷
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱ + ۱۲م‍ه‍ارت‌ س‍ی‍ری‌ در رای‍ان‍ه‌ ‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۶۴۰۵ ‬
‪ ۸۸۲۲۷۹ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh