م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا چ‍ه‍ار ح‍رف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، - ۱۳۰۳
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا چ‍ه‍ار ح‍رف‌/ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ا، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۴
‏شابک : ‎964-5510-85-6۲۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : م‍ش‍اع‍ره‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۸۳‭/ک‌۴م‌۵۲
‏رده بندی دیویی : ۱‌ف‍ا‬۸/۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۵۱۹۵
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا چ‍ه‍ار ح‍رف‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh