ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵ -
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ج‍د‏‫، ۱۳۸۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫: ‏‫‭‎964-7820-80-1‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱‬‏‫: ‏‫‭ ‎964-7820-77-1‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫: ‏‫‭ ‎964-7820-84-4‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم) ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ اول )‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫‬‬۲۰۰۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ سوم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ اول: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ دوم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۸تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : فقه -- قواعد
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۱۶۹/۵‏‫‭‭/م‌۸ق‌۹ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۵۶۶
 
   آدرس ثابت  ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۵۸۶ ‬
‪ ۶۳-۴۵۵۸۶ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۶۲۵۳ ‬
‪ ۶۳-۱۰۷۳۹۷ ‬
۱
۶
۱۳۸۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۰۵۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۲۲۲۱ ‬
۲
۲
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۶۴۳۸۳ ‬
‪ ۱۸۰۳۲۸۴ ‬
۱
۷
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۳۶۲۱ ‬
‪ ۳۲۷۰۷۰ ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۳۶۲۲ ‬
‪ ۴۵۰۶۱۲ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۲۶۱۹۵ ‬
‪ ۱۸۰۵۴۸۲ ‬
۲
۳
۱۳۹۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۱۵۲۳ ‬
‪ ۱۸۰۶۶۲۳ ‬
۱
۸
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۴۱۳۱۱ ‬
‪ ۱۸۰۸۷۹۴ ‬
۱
۹
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۰۹۶ ‬
‪ ۶۲۶۲۱۲ ‬
۴
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۹۵۵۸۶ ‬
‪ ۱۶۶۷۰۰۰ ‬
۵
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۵۰۶۴ ‬
‪ ۸۸۹۴۳۹ ‬
۱
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۵۰۶۵ ‬
‪ ۸۷۳۰۹۴ ‬
۱
۵
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۳۶۵۴ ‬
‪ ۷۸۳۴۴۰ ‬
۲
۹
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۳۶۵۵ ‬
‪ ۷۸۳۴۳۹ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۵۹۴۰۹ ‬
‪ ۲۱۷۴۸۹۰ ‬
۲
۱۱
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۵۹۴۱۰ ‬
‪ ۱۶۳۳۶۵۹ ‬
۲
۱۲
۱۳۹۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh