ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رل‍ی‍ن‌، آی‍زای‍ا، ۱۹۰۹- م.
‎Berlin, Isaiah. sir‬
‏عنوان و نام پديدآور : ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌/ آی‍زای‍ا ب‍رل‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌؛ ویراسته‌ی هنری هاردی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍اه‍ی‌، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۴ ص.
‏شابک : ‏‫‬۴۰۰۰۰ ریال:‏‫‬‭‎964-9971-06-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎The roots of romanticism, c 1999‬
‏موضوع : رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ در ه‍ن‍ر.
‏موضوع : ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌ ‌۱۸م.
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۲۵- ،م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭NX۴۵۲/۵/ر۹‭ب‌۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۴۱/۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۳۲۰۸
 
   آدرس ثابت  ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۸۷۰۹ ‬
‪ ۶۳-۵۸۷۰۹ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۱۲۹ ‬
‪ ۶۳-۸۷۲۸۲ ‬
۴
۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۸۵۶۲۱ ‬
‪ ۲۰۶۲۲۰۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۵۶۲۲ ‬
‪ ۱۵۶۵۸۱۰ ‬
۳
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۲۳۷۵۱/ ‬
‪ ‬
۵
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۲۳۷۵۲/ ‬
‪ ‬
۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh