زب‍ان‌ ش‍ع‍ر در ن‍ث‍ر ص‍وف‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
‏عنوان و نام پديدآور : زب‍ان‌ ش‍ع‍ر در ن‍ث‍ر ص‍وف‍ی‍ه‌: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍خ‍ن‌ ‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۶۵۹ ص.‬
‏فروست : میراث عرفانی ایران.
‏شابک : ‏‫۲۷۵۰۰۰ ریال‬‏‫ ‏‫: ‏‫978-964-372-141-1‭‬‬‬ ؛ ‏‫۲۷۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬ ؛ ‏‫۲۷۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۲۷۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ دوم تا پنجم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۶۳۵ - ۶۵۹.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی.
‏موضوع : شعر عرفانی فارسی -- تاریخ و نقد
‏موضوع : عرفان و شعر
‏موضوع : شعر فارسی -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۳۵۵۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‭ش۷ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮‌ف‍ا‬‬۱/۰۰۹۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۵-۳۰۷۲‬
 
   آدرس ثابت  زب‍ان‌ ش‍ع‍ر در ن‍ث‍ر ص‍وف‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۳۲۲۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۷۰۱۰ ‬
۴
۱۳۹۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۳۴۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۲۵۴۰۷ ‬
۷
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۱۷۱۴۲ ‬
‪ ۲۲۱۱۰۴۷ ‬
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۷۱۴۳ ‬
‪ ۱۳۸۰۰۲۸ ‬
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۸۶۳ ‬
‪ ۱۳۹۹۶۷۲ ‬
۸
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۸۶۴ ‬
‪ ۱۳۹۹۶۷۳ ‬
۹
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۴۵۷۹ ‬
‪ ۱۳۱۷۴۶۶ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۴۵۸۰ ‬
‪ ۱۴۰۲۰۷۰ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۰۴۶۹ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۰۳ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۰۴۷۰ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۰۲ ‬
۱۵
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۵۹۰ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۰۱ ‬
۱۲
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۵۹۱ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۰۰ ‬
۱۳
۱۳۹۲
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh