در م‍ح‍ض‍ر ش‍ی‍خ‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ات‍ح‍ادی‍ه‌، م‍ن‍ص‍وره‌ (ن‍ظام‌ م‍اف‍ی‌)، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : در م‍ح‍ض‍ر ش‍ی‍خ‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌: اسناد ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ه‍د ن‍اص‍ری‌/ م‍ن‍ص‍وره ات‍ح‍ادی‍ه‌ (ن‍ظام‌ م‍اف‍ی‌)، س‍ع‍ی‍د روح‍ی‌؛ پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍اری‌ از ع‍ل‍ی‌ آل‌ داود.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال (دوره)‬ ؛ ‏‫ج. ۱ : ‏‫‬‭9789646082311 ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج. ۲ ‬‏‫ : ‏‫‬‭9789646082311‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری/فاپا
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏عنوان دیگر : اسناد ح‍ق‍وق‍ی‌ عه‍د ن‍اص‍ری‌
‏موضوع : ثبت -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۳ق. -- اسناد و مدارک
‏شناسه افزوده : روحی، سعید، ۱۳۵۰ -
‏شناسه افزوده : آل‌داود، سیدع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۱‏-‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۵۶‏‫‭/‮الف‬۲۳د۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۶/۵۵۰۴۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۵-۲۰۱۷۰
 
   آدرس ثابت  در م‍ح‍ض‍ر ش‍ی‍خ‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۰۳۱۸ ‬
‪ ۶۳-۶۰۳۱۸ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۰۳۱۹ ‬
‪ ۶۳-۶۰۳۱۹ ‬
۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۶۷۹ ‬
‪ KMH۵۶ /الف۲۳د۴ ۱۳۸۵ ‬
۱
۷
۱۳۸۵
۱
 
ارسال به کتابخانه گنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۶۸۰ ‬
‪ KMH۵۶ /الف۲۳د۴ ۱۳۸۵ ‬
۲
۸
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۶۰۳۱ ‬
‪ ۱۱۰۱۸۲۵ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۶۰۳۲ ‬
‪ ۱۰۹۷۶۲۲ ‬
۲
۴
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۶۰۵۹ ‬
‪ ۱۰۸۱۸۱۰ ‬
۱
۵
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۶۰۶۰ ‬
‪ ۱۰۸۱۷۸۳ ‬
۱
۶
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh